Artık Risk Değerlendirme Tablosu Formu
Risk Önem Dereceleri Tablosu Formu
Bilgi Teknolojileri Kullanıcılarına Yönelik Mevcut Durum Analiz Formu
Bilgi Teknolojileri Personeline Yönelik Mevcut Durum Analiz Formu
Bilgi Teknolojileri Planlaması Formu
Bireysel Akademisyen Faaliyet Raporu Formu
Birim - Bölüm Etkenliği Değerlendirme Formu
Birim İç Paydaş Memnuniyeti Anketi Formu
Çalışan Öneri Formu
Çalışanların Memnuniyetini Ölçüm Anket Formu
Değerlendirme Formu
Ders Telafi Formu
Doküman Dağıtımı ve Toplama Formu
Dönemsel Risk Tepkisi Değerlendirme Anket Formu (Çalışan)
Dönemsel Risk Tepkisi Değerlendirme Anket Formu (Yönetici)
Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu
Düzeltici, Önleyici, Uygunsuzluk, Öneriler ve Şikâyetler Takip Çizelgesi Formu
Eğitim Değerlendirme Formu
Eğitim Deneyim Tablosu Formu
Eğitim Talep Formu
Etik Değerlendirme Anketi Formu
Görev Dağılımı Tablosu Formu
Görev Devri Rapor Formu
Hassas Görevler Tespit Formu
Hata Bildirim Formu
İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu Formu
İç Hareketlilik Analizi Tablosu Formu
İç Kontrol Güvenilirlik Analizi Formu
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Formu
İç Kontrol Sistemi ve Diğer Dokümanlar Takip Formu
İş Analiz Formu
İşlem Tutanak Formu
Kritik Kontrol Noktaları Tablosu Formu
Kritik Risk Alanları Değerlendirme Tablosu Formu
Mevcut Durum ile Olması Gereken Arasındaki Farkın Analiz Formu
Organizasyonel ve Yönetsel Süreçlerde Performans Analiz Formu
Performans Göstergeleri Tablosu Formu
Revizyon Formu
Risk Değerlendirme Tablosu Formu
Risk Derecelendirme Matrisi Tablosu Formu
Risk Envanteri (Kütüğü) Tablosu Formu
Risk Eylem Planı Tablosu Formu
Risk Faktörleri Değerlendirme Anketi Formu
Risk Kapasitesini Takdir Etme Tablosu Formu
Risk Önem Dereceleri BelirlemeTablosu Formu
Risk Önem Derecelerine Göre Sıralama Tablosu Formu
Risk Profili Tablosu Formu
Risk Profili Tablosu Formu 1
Risk Sınıflandırma Tablosu Formu
Risklere Verilecek Yanıtlar Tablosu Formu
Risklere Verilecek Yanıtlarla İlgili Gerçekleşme Alanları Tablosu Formu
Süreç Hiyerarşisi Çizim Tablosu Formu
Şikayet Formu
Temel Süreç Tanım Formu
Teşhis Çalışması Değerlendirme Formu
Toplantı ve Eğitim Tutanak Formu
Vekalet Formu
Yeni Doküman Hazırlama, Doküman Takip ve Değişiklik İstek Formu
Yetki Verme Formu
Yıllık Birim Faaliyet Raporu Formu
Yıllık Eğitim Planı Formu