Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Edebiyat Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Genel Sekreterlik
Gümüşhane MYO
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO
Hukuk Müşavirliği
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İrfan Can Köse MYO
Kelkit Aydın Doğan MYO
Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO
Kürtün MYO
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Rektörlük Özel Kalem
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Bilimler MYO
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şiran Mustafa Beyaz MYO
Şiran Sağlık Hizmetleri MYO
Torul MYO
Turizm Fakültesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı