2020 Yılı Personel Memnuniyet Anketi
2020 Yılı Sürekli İşçi (Güvenlik - Temizlik) Memnuniyet Anketi
2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2019 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Anketi Sonuçları
2019 Yılı Personel Memnuniyet Anketi
2019 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi
2018 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Anketi Sonuçları
2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2017 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi Sonuçları