İlahiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO
Kürtün MYO
Kelkit Aydın Doğan MYO
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO
Sosyal Bilimler MYO
Şiran Mustafa Beyaz MYO
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Torul MYO
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm Fakültesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu