2018-2022 Stratejik Plan çalışmaları başlamıştır.

Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
İç Genelge 1
İç Genelge 2
Stratejik Plan Çalışma Takvimi
Koordinatör Atanması
Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi
Tanıtım Broşürü
Mevzuat Analizi
Teknoloji ve Bilişim Altyapı Analizi
Paydaş Analizi
Kurul ve Komisyon Duyurusu
01.03.2017 - Toplantı Duyurusu
21.03.2017 - Toplantı Duyurusu
GŞÜ 2018-2022 Stratejik Plan Onayı
Gümüşhane Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı