Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 02/12/2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelgesine istinaden revize çalışmaları yapılan, Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı yayımlanmıştır.

Kamu Ic Kontrol Standartlari Uyum Eylem Plani 2013-2017
Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2013 - 2017
Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2018-2022 (Klavuz)
Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - 2018-2022 (Excel Dosyası)
Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2018 - 2022