İç Kontrol Sistemi Broşürü
İç Kontrol Terimler El Kitabı
Gümüşhane Üniversitesi Haberleşme Kodları - 2013
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon El Kitabı
Kontrol Ortamı Standartları Değerlendirme Raporu 2012
İç Kontrol Değerlendirme Anketi - 2013
Gümüşhane Üniversitesi Risk Değerlendirme ve Analiz Sonuçları 2014
Risk Değerlendirme Standartları Genel Değerlendirme (2014 Ocak)
Temel Değerler ve Politikalar Belgesi - 2018
İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçları 2018
Haberleşme Kodları 2018 Eylül