Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları
Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları
Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
İç Kontrol Sistemi Broşürü
İç Kontrol Terimler El Kitabı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon El Kitabı
Kontrol Ortamı Standartları Değerlendirme Raporu 2012
İç Kontrol Değerlendirme Anketi - 2013
Gümüşhane Üniversitesi Risk Değerlendirme ve Analiz Sonuçları 2014
Risk Değerlendirme Standartları Genel Değerlendirme (2014 Ocak)
Temel Değerler ve Politikalar Belgesi - 2018
İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçları 2018
Haberleşme Kodları 2013 Aralık
Haberleşme Kodları 2018 Eylül
Haberleşme Kodları 2021 Eylül
Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Planlama ve Programlama