Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2014 - 2017
Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı 2018 - 2022
Kamu İç Kontrol Rehberi
Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi
10 Soruda İç Kontrol
İç Kontrol Sistemi
İç Kontrol El Kitabı
2015 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi
2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi
2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi
2020 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Ön Mali Kontrol İnceleme Formu (Örnek)