* * * Kurum İş Akış Şemaları Rektörlük Oluru * * *
* * * İDARİ BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMALARI (TEK LİSTE) * * *
Hak Ediş Ödemeleri İş Akış Şeması (YİTDB)
İş Artışı İş Akış Şeması (YİTDB)
İş Programı, All-Risk Sigorta Poliçesi ve Teknik Eleman Taahhütnamesi İş Akış Şeması (YİTDB)
Arıza Talepleri ve Bakım-Onarım İşleri İş Akış Şeması (YİTDB)
Geçici Kabul İşlemleri İş Akış Şeması (YİTDB)
Kesin Hesap İşlemleri ve Kesin Teminatın İadesi İş Akış Şeması (YİTDB)
Kesin Kabul İşlemleri İş Akış Şeması (YİTDB)
Yer Teslimi İş Akış Şeması (YİTDB)
Kontrol Teşkilatının Oluşturulması İş Akış Şeması (YİTDB)
Kayıt Sildirme Süreci İş Akış Şeması (ÖİDB)
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması (ÖİDB)
Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Şeması (ÖİDB)
Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması (ÖİDB)
Mezuniyet Süreci (Çift Anadal Lisans Diploması) İş Akış Şeması (ÖİDB)
Mezuniyet Süreci (Diploma) İş Akış Şeması (ÖİDB)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama Süreci İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Aylıksız İzin süreci İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Engelli Personel Alımı Süreci İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Kurum Dışından Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Malulen Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Pasaport Düzenlenmesi Süreci İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Sosyal Güvenlik Kurumunda Geçmiş Hizmetin Değerlendirilmesi İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Terfi - İntibak İşlemleri İş Akış Şeması (PDB)
Geleneksel Gençlik ve Bahar Şenlikleri İş Akış Şeması (SKS)
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Şeması (SKS)
Barınma Hizmetleri İş Akış Şeması (SKS)
Öğrenci Kulüplerinin Kapatılması İş Akış Şeması (SKS)
Öğrenci Kulüplerinin Kurulması İş Akış Şeması (SKS)
Beslenme Hizmetleri İş Akış Şeması (SKS)
Staj Yapan Öğrenci Ödemeleri İş Akış Şeması (SKS)
Sosyal Tesisler Muhasebe Birimi İş Akış Şeması (SKS)
DMO Alımları İş Akış Şeması (İMİD)
Doğrudan Temin İle Mal Satın Alma İş Akış Şeması (İMİD)
Açık İhale Usulü İş Akış Şeması (İMİD)
Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemi Alt Süreci İş Akış Şeması (İMİD)
Hurda Satış Süreci İş Akış Şeması (İMİD)
Kamu Konutları İş Akış Şeması (İMİD)
Taşınmaz Kiralama Süreci İş Akış Şeması (İMİD)
Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması (İMİD)
Yazı İşleri Birimi İş Akış Şeması (GS)
Engelli Öğrenci Birimi İş Akış Şeması (GS)
Yönetim Kurulu - Senato Sekreterya İş Akış Şeması (GS)
Kütüphaneler Arası İşbirliği Sistemi KİTS Ödünç Kitap Alma ve İade Etme İş Akış Şeması (KDDB)
Kütüphane Materyali Ödünç Verme İş Akış Şeması (KDDB)
Kütüphane Materyali Kataloglama ve Etiketleme İş Akış Şeması (KDDB)
Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi TUBESS İş Akış Şeması (KDDB)
Sistem Yedekleme Takip Alt Süreç İş Akış Şeması (BİDB)
Bütçe İşlemleri (Kurum Yetkisinde Olan Ekleme-Aktarma) İş Akış Şeması (SGDB)
Bütçe İşlemleri (Kurum Yetkisinde Olmayan Ekleme-Aktarma) İş Akış Şeması (SGDB)
Ek Çalışma Ödemesi İş Akış Şeması (SGDB)
Farabi Proje Ödemesi İş Akış Şeması (SGDB)
Bap Evrakı Ödemesi İş Akış Şeması (SGDB)
Gelirlerin Tarh- Tahakkuk ve Tahsil İş Akış Şeması (SGDB)
İcra Takip İşlemi İş Akış Şeması (SGDB)
İdare Faaliyet Raporu Hazırlık İş Akış Şeması (SGDB)
Haberleşme (İdari Kimlik) Kodu İş Akış Şeması (SGDB)
Bütçe Hazırlama Süreci İş Akış Şeması 1-2 (SGDB)
Kadro Dağıtım Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akış Şeması (SGDB)
Nakit Ödeme İşlemi İş Akış Şeması (SGDB)
Kişilerden Alacaklar İş Akış Şeması (SGDB)
Ön Ödeme İş Akış Şeması (SGDB)
Kesin Hesap Hazırlama İş Akış Şeması (SGDB)
Ön Ödeme(Kapatma) İş Akış Şeması (SGDB)
Satın Alma Evrakı Ödeme İş Akış Şeması (SGDB)
Stratejik Plan Hazırlık İşlemleri İş Akış Şeması (SGDB)
Taşınır İş Akış Şeması (SGDB)
SGK Prim ve Kesenek Takibi İş Akış Şeması (SGDB)
Teminat Mektubu İade İş Akış Şeması (SGDB)
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı Ön Mali Kontrol İş Akış Şeması (SGDB)
Tübitak Proje Ödeme İşlemi İş Akış Şeması (SGDB)
Yan Ödeme Cetvelleri Vize İş Akış Şeması (SGDB)
Teminat Mektubu Kayıt İş Akış Şeması (SGDB)
Vergi Ödemeleri İş Akış Şeması (SGDB)