Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu
2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
Gümüşhane Üniversitesi Kalite Komisyonu
Diğer Üniversitelerin Kurumsal İç Değerlendirme Raporları Hakkında Duyuru
Diğer Üniversitelerin Kurumsal İç Değerlendirme Raporları
2016 yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu
2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları (Dış Denetleme Sonuçları)
06.03.2017 tarihli toplantı yazısı ve ekleri
06.03.2017 - GŞÜ Kalite Komisyonu Toplantı İçeriği
16.04.2018 - GŞÜ Kalite Komisyonu 2. Toplantı İçeriği
Senatoya Sunma Yazısı
27.04.2018 tarihli ve 204 sayılı Senato Kararı (2017 KİDR Onayı)
2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu