Birim Faaliyet Raporları Üst Yazı.pdf
Faaliyet Raporları Yönetmelik.docx
SGBD_Birim Faaliyet Raporu (Örnek Format).doc
Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi.doc
G.Ü. Faaliyet Raporu Sunum 1.pptx
G.Ü. Faaliyet Raporu Sunum 2.pptx