SP Hazırlık Belgeleri

Stratejik Plan

2018-2022 Stratejik Plan
2013-2017 Stratejik Plan

Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

Üniversite Yönetim Kurulu / Strateji Geliştirme Kurulu
Gümüşhane Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
İç Kontrol İzleme Değerlendirme Kurulu ve Risk Değerlendirme Komisyonu
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Ekibi
Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonları

Gümüşhane Üniversitesi Kurumsal Gelişimi

Gümüşhane Üniversitesi Kurumsal Gelişimi

Görevlerimiz

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu

Madde 6 — Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.