Fen Bilimleri Enstitüsü 2011 BFR
sosyal Bilimleri Enstitüsü 2011 BFR
İletişim Fakültesi 2011 BFR
İlahiyat Fakültesi 2011 BFR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2011 BFR
Mühendislik Fakültesi 2011 BFR
Sağlık Yoksekokulu 2011 BFR
Beden Eğitimi ve Spor YO 2011 BFR
Turizm İşletmeciliği YO 2011 BFR
Gümüşhane MYO 2011 BFR
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO 2011 BFR
Kelkit Aydın Doğan MYO 2011 BFR
Şiran Mustafa Beyaz MYO 2011 BFR
Kürtün MYO 2011 BFR
İrfan Can Köse MYO 2011 BFR
Torul MYO 2011 BFR
Bilimsel Araştırma Projeleri Koor. 2011 BFR
Dış İlişkiler Ofisi 2011 BFR
Sürekli Eğitim 2011 BFR
Atatürk İlke ve İnkilapları BB 2011 BFR
Beden Eğitimi BB 2011 BFR
Enformatik BB 2011 BFR
Türk Dili BB 2011 BFR
Yabanci Diller BB 2011 BFR