Gümüşhane Üniversitesi, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK  başkanlığında geleceğe umutla bakabilmek, alınan karar ve izlenen politikaların sürdürülebilirliğini sağlamak, gerek kamuoynun bilgisine sunabilmek gerekse tabi olunan kanunlar gereği şeffaf anlaşılabilir ve rapor verebilir yönetim anlayışı gereği aşağıda yer alan "Gümüşhane Üniversitesi Temel Değerler ve Politikalar Belgesi"ni kamuoyu ile paylaşmaktadır.

 

     Uygulanmakta olan 2018 - 2022 Stratejik plan ve iç kontrol çalışmaları kapsamında, kurumumuzun kalite politikalarının kamuoyu ile paylaşılması gerekliliği bulunmaktadır. Kurumumuzun benimsemiş olduğu yeni misyon ve vizyonu çerçevesinde oluşturulan ve geleceğe ışık tutacak nitelikte olan "Gümüşhane Üniversitesi Temel Değerler ve Politikalar Belgesi" rektörlük makamı onayıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.

 

     Gümüşhane Üniversitesi Temel Değerler ve Politikalar Belgesi, "Kalite Politikası, Eğitim ve Araştırma Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Kurumsal İletişim Politikası"ndan oluşmakta olup kurumumuzun gelişiminde gerek iç paydaş gerekse dış paydaşlarımızla işbirliği içerisinde kurumumuzun geleceğine yönelik adımların atılırken hangi kıstaslar ve politikalar ile ilerlemesinin sağlanacağını gösterir bir yol haritası niteliğindedir.