Genelge 1
Strateji Geliştirme Kurulu
Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Stratejik Plan Ekibi ve Takvimin Onaylanması (Strateji Geliştirme Kurulunca)
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Plan Çalışma Takvimi
Genelge 2
Strateji Bütçe Başkanlığına Bilgi Verme
Stratejik Plan Çalışmaları 1. Toplantı
Stratejik Plan Çalışmaları 2. Toplantı
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Toplantı
Anketler ve Cevapları
Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Göstergelerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı
Misyon ve Vizyon (TASLAK) Toplantısı
Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı 18.01.2022
Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı 25.01.2022
Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı 28.01.2022
Taslak Rapor ve Gösterge Verileri Değerlendirme Toplantısı 15.02.2022
Stratejik Plan Taslağın Strateji Geliştirme Kuruluna Sunulmadan Önce Son Defa Kontrol Toplantısı 04.04.2022
Stratejik Plan Taslağının Strateji Geliştirme Kuruluna Gönderilmesi 05.04.2022
Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı 08.06.2022
Rapor Yayımlanma Öncesi İç Paydaşların Görüşlerinin Alınması