Genelge 1
Strateji Geliştirme Kurulu
Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Stratejik Plan Ekibi ve Takvimin Onaylanması (Strateji Geliştirme Kurulunca)
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Plan Çalışma Takvimi
Genelge 2
Strateji Bütçe Başkanlığına Bilgi Verme
Stratejik Plan Çalışmaları 1. Toplantı
Stratejik Plan Çalışmaları 2. Toplantı