Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar
KOD LİSTELERİ
Finansman Tipi Sınıflandırma
Ekonomik Sınıflandırma (Gelir)
Ekonomik Sınıflandırma (Gider)