2019 Yılı Personel Memnuniyet Anketi
2019 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi
2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi Sonuçları
2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2017 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi Sonuçları