Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 02/12/2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelgesine istinaden revize çalışmaları yapılan, Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı yayımlanmıştır.

Kamu Ic Kontrol Standartlari Uyum Eylem Plani.pdf