Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı