İç Denetim Birimi
Personel Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Rektörlük (Genel Sekreterlik )
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Rektörlük Özel Kalem
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı