Genel Sekreterlik
İç Denetim Birim Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Özel Kalem
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı