Hukuk Müşavirliği
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Genel sekreterlik
Özel Kalem (Rektörlük)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı