Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Rektörlük Özel Kalem
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı