Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BFR 2011
Genel Sekreterlik BFR 2011
İdari ve Mali İşler Başkanlığı BFR 2011
Personel Daire Başkanlığı Başkanlığı BFR 2011
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı BFR 2011
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BFR 2011
Döner Sermaye BFR 2011
Hukuk Müşavirliği BFR 2011
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı BFR 2011
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı BFR 2011
Öğrenci İşleri Diare Başkanlığı BFR 2011