Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
Gümüşhane Üniversitesi Kalite Komisyonu