İç Kontrol Rehberi 2015
Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı
Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi
10 Soruda İç Kontrol
İç Kontrol Sistemi
İç Kontrol El Kitabı
İç Kontrol Değerlendirme Anketi
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Ön Mali Kontrol İnceleme Formu (Örnek)