Değerler:

·  Müşteri ve paydaşlarına saygılı ve duyarlı;
Müşteri ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sorunlara duyarlı yaklaşan ve her koşulda saygısını kaybetmeyen.
·  Katılımcı ve iş birliğine inanan ekip çalışması yürüten;
Katılımcı personel anlayışı ile başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirleri alınan, birbirine inanan ve güvenen personele sahip olan.
·  İş disiplinine ve özveriye sahip;
Vermekte olduğumuz hizmetlerin yasal mevzuata uygunluğu ve kurum kültürü çerçevesinde iş disiplinine sahip, nitelikli ve menfaat gözetmeksizin özverili hizmet veren.
·  İdealist;
Başkanlığımız vizyonu gereği yürütmekte olduğu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırken , inandığı değerlerden de ödün vermeyen.
·  Fırsat eşitliği sağlayan;
Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personele eşit koşullar sağlayarak fırsat eşitliğine önem veren.
·  Lider, öncü ve örnek;
Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden hizmet anlayışı ile lider olan.
·  Mükemmeli arayan;
Üniversitemizin "Daha ileriye, en iyiye" ilkesi gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.
·  Hizmette profesyonelliğe odaklı;
Verilen hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirmek için profesyonel bir tutum gösteren.
·  Yenilikçi;
Daha hızlı ve kaliteli bir hizmet için, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni teknoloji ve sistemleri kullanmadaki isteklilik.
·  Emeğe saygılı;
Verilen hizmetin yerine getirilmesinde, müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanması için harcanan emeğe saygıyla yaklaşan.