Rektörlük Makamının 19/10/2017 tarihli ve 55786155-060.11.01-E.5534 onayı ile 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2018-2022 Stratejik Planı kapsamında 55786155-060.11.01-E.3375 sayılı yazı ile birimlerden; 

  • Birim yöneticisi veya yardımcısının komisyon başkanı olması şartıyla en az 3 kişi ile "İç Kontrol Komisyonu"nun oluşturulması/güncellenmesi,
  • İç Kontrol Komisyonu'nun başkan ve üyelerinin adı soyadı ve ünvanlarını belirtir listenin yazı ekinde gönderilmesi,
  • http://anket.gumushane.edu.tr/ adresinden ulaşılabilecek olan anketin komisyon başkanı ve 2 üye tarafından doldurulması ve ilgili çıktıları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermeleri istenmiştir.

Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu vb. kurumlara ve kamuoyuna rapor verme ilkesi ve gerekliliği dolayısı ile yapılan çalışma sonucu rapor haline getirilerek aşağıda paylaşılmıştır.

İç Kontrol Değerlendirme Anketi Sonuçları 2018