Üniversitemize gelen Sayıştay denetçilerinin yaptığı inceleme ve denetimler sonucunda birçok birimimizde Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların (Harcama yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi ve Taşınır Kayıt Yetkilisi) gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle ekteki belgenin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Taşınır Mal Yönetmeliği Hakkında 18.04.2018