Gümüşhane Üniversitesi tarafından Stratejik Plan Hazırlama ve Kalite komisyonlarında yeni görev dağılımlarının yapılması amacıyla düzenlenen toplantıya Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram, Genel Sekreter Mustafa Baytar, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Onur Kaya ve Gümüşhane Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu ile Gümüşhane Üniversitesi Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

 

          Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık toplantı odasında gerçekleştirilen toplantıda Gümüşhane Üniversitesinin 2018-2022 yılı Stratejik Planlamasının yapılmasına dair görev dağılımı yapıldı.

          

          Yapılan toplantıda Yükseköğretimin ülkemizin en önemli iç kurumu olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, "Stratejik Plan Toplantısını yapmamızdaki amacımız hem iç denetime hem de dış denetime karşı kurumumuzu hazır hale getirmektir. Bu nedenle bizde 2022 yılı çerçevesinde dış denetim için randevulaştık. Biz burada her şeyi profesyonel bir şekilde yapıyoruz, dolayısıyla dış denetimlere de açığız. İnanıyorum ki 2022'ye kadar eksikliklerimizi giderip dış denetimden yüz akımızla çıkarız." dedi. Kurumsallaşmanın hepimizin önemsemesi gereken bir kavram olduğunu söyleyen Rektör Zeybek, "bu kavramın gerçekleşmesi için de iki temel öğemiz var, bunlar kurallara uyum ve kurumların çalışmasıdır. " dedi.

 

          Gümüşhane Üniversitesinin kurumlarının tanıtıldığı ve kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçlerin anlatıldığı toplantıda, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Onur Kaya tarafından her yıl nisan ayının sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu'na gönderilmesi gereken "Kurum İç Değerlendirme Raporu"nun sunumu yapıldı. Kaya sunumunda "Yükseköğretim kurumları iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Ocak-Mart aylarında tamamlar. Hazırladıkları İç Değerlendirme Raporu'nu Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu'na gönderir."dedi.  Kurumumuzda yönetim değişikliğinden dolayı oluşan gecikmeler nedeniyle 6 aylık Plan Bütçe çalışmasının 3 aylık kısa bir sürede  yapılması gerektiğini belirten Strateji Geliştirme Daire Başkanı Onur Kaya bu konuda önemli bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

 

          Kalite odaklı ve öğrenciye yönelik projelerin neler olabileceği ve öğrenci kulüplerinin daha aktif nasıl kullanılabileceğine dair fikir alışverişlerinin ardından toplantı sona erdi.