2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında 09.06.2017 tarihinde toplantımız gerçekleştirilmiştir.Rektörlük binasında gerçekleştirilen "Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu" toplantısında 2018-2022 Dönemi Stratejik Plan Taslak'ına son hali verilerek Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK'e sunulmuştur.